88202060 021

10

 

استانداردهای زهکشی

لوله های زهکش PVC این مجموعه تنها لوله های تولید شده در ایران می باشد که کاملاً مطابق استاندارد DIN 1187 آلمان بوده و در هر ردیف لوله 6 سوراخ داشته و میزان سطح آبکشی آنها قابل مقایسه با سایر لوله های دیگر نمی باشد.

استاندارد لوله زهکش

دیگر استانداردهای مربوط به لوله زهکش را در زیر آورده‌ایم:

BSI 2494: لاستيک آب‌بند براي لوله‌هاي آبرساني، زهکشي و فاضلابي

BSI 4660: مشخصات لوله ها و متعلقات پي وي سي براي لوله هاي زهکش

استاندارد ملی شمارهISIRI 7669 : پلاستيك ها ـ لوله هاي زهكشي از جنس پلي وينيل كلريد سخت ـ ويژگي ها و روش هاي آزمون

استاندارد ملی شماره 13361-1 : پلاستیک ها – سيستم لوله گذاري براي كاربردهاي آبرساني و فاضلاب و زهكشي تحت فشار مدفون درخاك و بالاي سطح زمين - پلی وینیل کلرید سخت- (PVC-U) قسمت1 - كليات

استاندارد ملی شماره 13361-2 : پلاستیک ها – سيستم لوله گذاري براي كاربردهاي آبرساني و فاضلاب و زهكشي تحت فشار مدفون درخاك و بالاي سطح زمين - پلی وینیل کلرید سخت- (PVC-U) قسمت2 – لوله ها

استاندارد ملی شماره 13361-3 : پلاستیک ها – سيستم لوله گذاري براي كاربردهاي آبرساني و فاضلاب و زهكشي تحت فشار مدفون درخاك و بالاي سطح زمين - پلی وینیل کلرید سخت- (PVC-U) قسمت3 - اتصالات

استاندارد ملی شماره 13361-4 : پلاستیک ها – سيستم لوله گذاري براي كاربردهاي آبرساني و فاضلاب و زهكشي تحت فشار مدفون درخاك و بالاي سطح زمين - پلی وینیل کلرید سخت- (PVC-U) قسمت4 - شيرآلات

استاندارد ملی شماره 13361-5 : پلاستیک ها – سيستم لوله گذاري براي كاربردهاي آبرساني و فاضلاب و زهكشي تحت فشار مدفون درخاك و بالاي سطح زمين- پلی وینیل کلرید سخت- (PVC-U) قسمت5 – كارايي سيستم

استاندارد ملی شماره 14148 : پلاستيك ها - سامانه هاي لوله گذاري براي شبكه هاي جمع آوري و انتقال فاضلاب و زهكشي ثقلي مدفون در خاك - پي وي سي سخت (pvc-u) پلي پروپيلن (PP) ، پلي پروپيلن اصلاح شده با مواد معدني (PPMD) و پلي اتيلن (PE) – ويژگي هاي آدم روها و اتاقك هاي بازديد در مناطق ترافيكي و تاسيسات زيرزميني.

استاندارد ملی شماره 14387 : پلاستيك ها - سامانه هاي لوله گذاري براي شبكه هاي جمع آوري و انتقال فاضلاب و زهكشي ثقلي مدفون در خاك - پي وي سي سخت (pvc-u) پلي پروپيلن (PP) ، پلي پروپيلن اصلاح شده با مواد معدني (PPMD) و پلي اتيلن (PE) – الزامات طراحي آدم روها و اتاقك در مناطق ترافيكي و تاسيسات زيرزميني

استاندارد ملی شماره 13987: سيستم هاي لوله كشي ترموپلاستيك جهت زهكشي و دفع فاضلاب زيرزميني به صورت ثقلي- مجراهاي ترموپلاستيك يا لوله هاي عمودي جهت دريچه هاي بازديد و آدم رو-تعيين سختي طوق

Apps Telegram iconfacebook icongoogle icontwitter iconyoutube icon