88202060 021

10

وضعیت ذخیره آب در ۱۱ سد جنوب/ کرخه فقط ۲۱ درصد آب دارد

کرخه فقط ۲۱ درصد آب دارد

شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۹:۵۳

به گزارش خبرگزاری مهر، از ابتدای سال آبی جاری تاکنون حجم آب ورودي به مخازن سدهاي خوزستان سه میلیارد و ۲۱۰ میلیون مترمکعب گزارش شده که این رقم در مدت مشابه سال آبي گذشته، سه میلیارد و ۶۹۸ ميليون مترمكعب گزارش شده بود.

بیشترین کاهش ورودی در سد مارون با ۳۹ درصد کاهش ثبت شده و در حوضه سدهای کارون سه و چهار، شهید عباسپور، مسجد سلیمان و گتوند ۱۹ درصد کاهش ورودی ثبت شده است. به صورت کلی، حجم آب ورودي به سدهاي استان خوزستان از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه ۹۳) تاکنون، ۱۳ درصد در مقایسه با زمان مشابه پارسال كاهش یافته است.

کاهش ورودی در سد کرخه و سیمره یک درصد و در سد دز نیز سه درصد گزارش شده و در این حوضه فقط سد جره ۲۱ درصد افزایش ورودی داشته است. همچنين حجم کنونی آب موجود در مخازن سدهاي استان خوزستان ۱۱ ميليارد و ۳۶۸ ميليون مترمكعب ثبت شده که دو درصد درمقایسه با زمان مشابه پارسال افزايش نشان می‌دهد.

حجم آب موجود در مخازن سدهاي خوزستان در مدت مشابه سال آبي گذشته، ۱۱ ميليارد و ۱۰۹ ميليون مترمكعب گزارش شده بود. بر اساس اين گزارش، هم‌ اکنون ۷۴ درصد از حجم مخزن سد کارون چهار، ۵۲ درصد کارون سه، ۹۵ درصد سد مسجد سليمان، ۲۸ درصد از حجم مخزن سد مارون و ۶۵ درصد از حجم مخزن سد شهيد عباسپور از آب پُر شده است.

در زمان كنوني، ۶۳ درصد از حجم مخزن سد گتوند، ۴۳ درصد از حجم مخزن سد دز، ۲۱ درصد از حجم مخزن سد كرخه، ۲۸ درصد از حجم مخزن سد سيمره و ۳۹ درصد از سد جره از آب پُر شده است.

منبع : خبرگزاری مهر
Apps Telegram iconfacebook icongoogle icontwitter iconyoutube icon