88202060 021

10

برداشت به اندازه منابع تجدیدپذیر تنها راه حل بحران آب است

برداشت آب
یکشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۴ - ۱۹:۰۰

شیراز – استاد دانشگاه شیراز و محقق حوزه آبهای زیرزمینی گفت: تنها راه برای حل بحران آب برداشت به اندازه منابع آبی تجدیدپذیر است.

به گزارش خبرنگار مهر، پروفسور عزت الله رئیسی عصر یک شنبه در نشست تخصصی بحران آب بیان کرد: متوسط آب تجدید پذیر ما مقدار ثابتی است که به علت نپذیرفتن همین موضوع از نظر آبی به این مرحله رسیده ایم.

وی ادامه داد: بیابان شدن ایران در اثر کم آبی را قبول ندارم چرا که همواره متوسط بارندگی خود را خواهیم داشت.

استاد دانشگاه شیراز با بیان اینکه طی این سال ها استفاده از حجم آب ذخیره هیدرولیک باعث شده که متحمل هزینه های زیادی شویم افزود: تا وقتی که این حجم ذخیره هیدرولیک جبران نشده باید این هزینه اضافه را در تمام کشور بپردازیم.

رئیسی عدم توسعه صنعت و جذب نیروی مازاد کشاورزی، عدم اعمال قانون، محدودیت تکنولوژی، عدم پژوهش کافی، عدم هماهنگی و همکاری بین مدیران و برخی از اشتباهات متخصصان و زارعان را از جمله علل بحران آب ذکر کرد.

وی با بیان اینکه تا زمانی که ارگان های مربوط به آب با هم درگیر هستند نمی توان بحران را حل کرد، گفت: برای حل بحران آب حداقل ۱۶ دستگاه باید با هم همکاری داشته باشند.

پدر هیدروژئولوژی ایران درباره راه های حل بحران آب بیان کرد: برداشت به اندازه منابع آبی تجدیدپذیر تنها راه حل بحران آب است ضمن اینکه باید حجم ذخیره هیدرولیک مصرف شده را دوباره جبران کرد.

پروفسور رئیسی بیان کرد: طرح تعادل بخشی وزارت نیرو و نصب کنتر و برداشت به اندازه پروانه گام موثری در حل بحران آب است و اگر این طرح شکست بخورد بحران آب حل نمی شود.

وی ادامه داد: وقتی که زارع با محدودیت منابع آب مواجه شود خود به دنبال تمام راه های جدیدی که از سوی دانشگاه ها برای کاهش مصرف آب ارائه می شود، خواهد بود.

پدر هیدروژئولوژی ایران گفت: با این حال قیمت زیاد، دقت اندازه گیری، دور زدن کنتر وعدم وجود قانون حفاظت از آن چالش هایی هستند که نصب کنتر با آن مواجه است.

وی عنوان کرد: پیشنهاد می کنم ستاد طرح جامع حل بحران آب در دانشگاه شیراز تشکیل شود.

منبع : خبرگزاری مهر
Apps Telegram iconfacebook icongoogle icontwitter iconyoutube icon