88202060 021

10

 

وضعیت منابع آب در 6 حوزه آبریز/ افت شدید ذخایر آب در سیستان

افت شدید ذخایر آب در سیستان

مجموع ذخایر آبی حوزه آبریز هامون نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته 58 درصد کاهش یافته که نشان‌دهنده وضعیت نامناسب ذخایر آبی در منطقه سیستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجم روان آب‌های سطحی کشور تا هفته اول شهریور ماه سال جاری 41 میلیارد و 316 میلیون متر مکعب بوده که در مقایسه با رقم 47 میلیارد متر مکعب مدت مشابه سال گذشته، افزون بر 5.7 میلیارد متر مکعب کاهش نشان می دهد و این در حالی است که میانگین بلندمدت رقم 85 میلیارد و 625 میلیون متر مکعب بوده است.

روند کاهشی حجم روان آب‌های سطحی در تمام حوزه های آبریز کشور ادامه دارد، به‌گونه‌ای که در مرداد ماه سال آبی جاری این حجم کاهشی 12 درصدی را در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.

در این مدت از میان حوزه‌های 6 گانه آبریز کشور، بیشترین کاهش حجم روان آب‌ها مربوط به حوزه آبریز هامون بوده که با 58 درصد کاهش روبرو شده است.

این آمار نشان از وضعیت نامناسب منطقه سیستان دارد و اینکه حجم جریان‌های سطحی این حوزه آبریز از 795 میلیون متر مکعب در سال آبی گذشته به 334 میلیون مکعب در سال آبی جاری رسیده است.

در این مدت، حجم روان آب‌های حوزه آبریز خزر 6 میلیارد و 80 میلیون متر مکعب، حوزه آبریز خلیج‌فارس 25 میلیارد و 143 میلیون متر مکعب، حوزه آبریز دریاچه ارومیه 2 میلیارد و 413 میلیون متر مکعب، حوزه آبریز مرکزی 6 میلیارد و 185 میلیون متر مکعب و حوزه آبریز سرخس یک میلیارد و 160 میلیون متر مکعب بوده که به ترتیب 26، 4، 13، 19 و 27 درصد کاهش نشان می‌دهد.

منبع : خبرگزاری مهر

Apps Telegram iconfacebook icongoogle icontwitter iconyoutube icon